24H Host Şartları ve Gizlilik Politikası

Bu uygulama, bazı Kişisel Verileri Kullanıcılarından toplar.

Sahibi: Lauren McCarthy, 24H HOST, hello@24hour.host

Toplanan Veri Türleri

Toplanan Kişisel Veriler adı, e-posta adresini ve sosyal medya platformunda yapılan postları içerir. Kişisel Veriler Kullanıcı tarafından serbestçe kullanılabilir. Aksi belirtilmedikçe, bu uygulama tarafından talep edilen tüm Veriler zorunludur ve bu Verilerin sağlanamaması, bu uygulamanın kendi hizmetlerini sunmasını imkansız kılabilir. Bu uygulama üzerinden elde edileni yayınlanan ve paylaşılan her veriden kullanıcının kendisi sorumludur ve verilerini paylaşmak için rızaları olduğunu gösterir.

Verileri İşlemek İçin Yer ve Biçim

Veri İşleme Yöntemleri

Uygulama sahibi, verilere yetkisiz erişim, açıklama, değişiklik veya yetkisiz imha edilmesini önlemek için uygun güvenlik önlemleri alır. Veri işleme, belirtilen amaçlarla sıkı sıkıya bağlantılı olan organizasyonel prosedürleri ve yöntemleri izleyerek, bilgisayar ve / veya BT özellikli araçlar kullanılarak gerçekleştirilir. Uygulama sahibine ek olarak, bazı durumlarda, Veriler, bu uygulamanın (yönetim, satış, pazarlama, yasal, sistem yönetimi) veya harici tarafların (üçüncü gerekirse, tarafın Veri İşleyicileri olarak atanan teknik parti teknik servis sağlayıcıları, posta taşıyıcıları, barındırma sağlayıcıları, BT şirketleri, iletişim ajansları). Bu tarafların güncellenmiş listesi, herhangi bir zamanda uygulamadan talep edilebilir.

Veri işlemenin yasal temeli

Aşağıdakilerden biri geçerli olduğunda, uygulama sahibi, kullanıcılar ile iglil kişisel verileri işleyebilir:

Her halükarda, uygulama sahibi, işleme ilişkin belirli yasal dayanakların açıklığa kavuşturulmasına ve özellikle de Kişisel Verilerin sağlanmasının yasal veya sözleşmesel bir gereklilik mi yoksa bir sözleşmeye girilmesi için gerekli bir gereklilik olup olmadığını açıklamaya yardımcı olacaktır.

İşlenme süresi

Kişisel Veriler, topladıkları amaç doğrultusunda istedikleri sürece işlenecek ve saklanacaktır.

Bu nedenle;

Uygulama sahibi, kullanıcı izin verdiği takdirde ve iznini geri çekmediği sürece, kişisel verileri daha uzun muhafaza edebilir. Ayrıca, uygulama sahibi, yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için veya bir otoritenin emri için Kişisel Verileri daha uzun bir süre saklamakla yükümlü olabilir.

Saklama süresi dolduğunda Kişisel Veriler silinmelidir. Bu nedenle, erişim süresinin sona ermesinden sonra erişim hakkı, silme hakkı, düzeltme hakkı ve veri taşınabilirliği hakkı uygulanamaz.

İşleme amaçları

Kullanıcıya ait Veriler, uygulama sahibinin hizmetlerini sunmasının yanı sıra aşağıdaki amaçlarla kullanılmasını sağlamak için toplanır: Üçüncü taraf hesaplarına erişim, kayıt ve kimlik doğrulaması. Kullanıcılar, bu gibi amaçlarla ilgili daha ayrıntılı bilgileri ve bu belgenin ilgili bölümlerinde her amaç için kullanılan Kişisel Verileri bulabilirler.

Bu uygulama tarafından sorulan Facebook izinleri

Bu uygulama, kullanıcının Facebook hesabıyla harekete geçmesine ve Kişisel Veriler de dahil olmak üzere bilgileri almasına izin veren bazı Facebook izinleri isteyebilir.

Bu hizmet, bu Uygulamanın Facebook Inc. tarafından sağlanan Facebook sosyal ağında Kullanıcı hesabıyla bağlantı kurmasını sağlar. İzinler hakkında daha fazla bilgi için; Facebook izinler dokümanı ve Facebook gizlilik politikasına bakabilirsiniz.

Sorulan izinler alttaki gibidir;

Temel Bilgiler

Varsayılan olarak, temek bilgiler, kişinin kimliği, adı, fotoğrafı, cinsiyeti gibi verileri içerir. Kullanıcının belirli bağlantıları da bazen alınabilir, arkadaşları gibi. Kullanıcı, platform üzerinden daha çok halka açık veri paylaştıysa, daha fazla bilgi müsait olur.

Kullanıcının Timeline Paylaşımlarına Erişmek

Kullanıcının timeline’ındaki paylaşımlara erişim sağlar.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Detaylı Bilgi

Kişisel Veriler, aşağıdaki amaçlarla ve aşağıdaki hizmetleri kullanarak toplanır:

Kullanıcıların hakları

Kullanıcılar, uygulama sahibi tarafından işlenen veriler ile ilgili belirli hakları kullanabilir.

Özellikle, kullanıcılar aşağıdakileri yapma hakkına sahiptir:

İşlenen veri ile ilgili itiraz etme hakkı hakkında detaylar

Kişisel Verilerin bir kamu yararı için işlendiği durumlarda, uygulama sahibinde yer alan resmi bir yetkinin kullanılmasında veya uygulama sahibinin izlediği yasal menfaatlerin amaçlarına yönelik olarak, kullanıcılar bu tür işlemlere, kendi özel durumlarına ilişkin bir yer sağlayarak itiraz edebilirler. Bununla birlikte, kullanıcılar Kişisel Verilerinin doğrudan pazarlama amacıyla işleneceğini bilmelidirler, herhangi bir gerekçe sunmadan istedikleri zaman bu işleme itiraz edebilirler. Kullanıcı'nın Doğrudan Pazarlama amacıyla Kişisel Verileri işleyip işlemediğini öğrenmek için, Kullanıcılar bu belgenin ilgili bölümlerine başvurabilir.

Bu hakları nasıl kullanırım?

Kullanıcı haklarını kullanmak için herhangi bir talep, sağlanan iletişim bilgileri aracılığıyla uygulama sahibine yönlendirilebilir. Bu talepler ücretsiz olarak kullanılabilir, 1 ay içerisinde ele alınacaktır.